Hvorfor ble søtningsstoffene aspartam og acesulfam K valgt som erstatning for sukker i Red Bull Sugarfree?

Aspartam og acesfulfam K er blant de mest testede og mest benyttede sukkererstatningene på verdensbasis. Begge har en utmerket trygghetsprofil. Utallige forskningsstudier har påvist at disse substansene er trygge å bruke som søtningsingredienser. Tryggheten disse søtningsstoffene representerer er evaluert av offisielle instanser over hele verden. Myndigheter bygger sine anbefalinger på sikkerhetsevalueringene til rådgivende, uavhengige forskningsinstanser som European Food Safety Autority (EFSA, EUs mattrygghetsorgan), USAs Food and Drug Administration (FDA, tilsvarende norske Mattilsynet), og Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA, Verdens helseorganisasjons vitenskapelige ekspertkomité for mattrygghet).