Hvorfor ble søtningsstoffene aspartam og acesulfam K valgt som erstatning for sukker i Red Bull Sugarfree?

Aspartam og acesulfam K er blant de mest testede og mest benyttede sukkererstatningene på verdensbasis. Begge disse har en utmerket trygghetsprofil. Utallige forskningsstudier har påvist at disse substansene er trygge å bruke som søtningsingredienser. Tryggheten disse søtningsstoffene representerer er evaluert av regulatoriske organer over hele verden (for eksempel FDA i USA). Myndighetene bygger sine anbefalinger på sikkerhetsevalueringene til uavhengige, rådgivende forskningsinstanser som European Food Safety Authority (EFSA, EUs mattrygghetsorgan), the United States Food and Drug Administration (FDA, tilsvarende norske Mattilsynet), og Joint  FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA, Verdens helseorganisasjons vitenskapelige ekspertkomité for mattrygghet).