Stammer taurin fra oksetestikler?

Mange er overbevist om at taurin stammer fra de edle delene til verdens mest potente okser. Vel, faktum er at taurinet i Red Bull helt og holdent er syntetisk fremstilt etter de høyest kvalitetskrav.

Taurin er ikke fremstilt fra dyr.