Kan man drikke for mye Red Bull Energy Drink?

En boks Red Bull på 250 ml inneholder 80 mg koffein, om lag det samme som i en vanlig kopp kaffe. Konsumet av Red Bull bør samsvare med en persons vanlige inntak av koffein.

Myndigheter over hele verden har undersøkt koffeinets effekt. Eksempelvis har forskere fra Health Canada (Canadas helsetilsyn) utført en omfattende gjennomgang av publiserte forskningsrapporter på koffein (http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/food-aliment/caffeine-eng.php ). Basert på denne gjennomgangen konkluderte tilsynet med at den generelle befolkningen friske voksne mennesker ikke står i fare for potensielt uønskede helseeffekter fra koffein, så lenge konsumet ikke overskrider 400 mg per dag. Health Canada anbefaler likevel gravide å begrense inntaket til maksimum 300 mg per dag.