Helsemyndigheter har fastslått at det ikke oppstår uønskede bieffekter av et moderat koffeinkonsum.

Myndigheter over hele verden har undersøkt koffeinets effekt. Eksempelvis har forskere fra Health Canada (Canadas helsetilsyn) utført en omfattende gjennomgang av publiserte forskningsrapporter på koffein (http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/food-aliment/caffeine-eng.php ). Basert på denne gjennomgangen konkluderte tilsynet med at den generelle befolkningen friske voksne mennesker ikke står i fare for potensielt uønskede helseeffekter fra koffein, så lenge konsumet ikke overskrider 400 mg per dag. Health Canada anbefaler likevel gravide å begrense inntaket til maksimum 300 mg per dag.

En boks Red Bull på 250 ml inneholder 80 mg koffein, om lag det samme som i en vanlig kopp kaffe.

Helsemyndigheter fra verden over, inkludert Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, har konkludert at Red Bull Energy Drink er trygt å konsumere. Derfor er Red Bull tilgjengelig i over 171 land, inkludert alle landene i Den europeiske unionen.