Red Bull-boksen

lav vekt og 100 % resirkulerbar

Å benytte aluminiumbokser er et bevisst valg av Red Bull. I dag veier boksene betydelig mindre enn for noen år siden, noe som medfører besparelser på råmaterialer. Når boksen er samlet inn, kan den resirkuleres om og om igjen uten at kvaliteten forringes overhodet.

  • 100 %resirkulerbar

Drikkeboksen – et "energilager"

Alle drikkeboksene er 100 % resirkulerbare: når boksene er gjenvunnet og har nådd våre resirkuleringslokaler går ikke den minste aluminiumsbit tapt. De smeltes om og kan benyttes om og om igjen uten at kvaliteten forringes overhodet. Å benytte gjenvunnet aluminium utgjør en energibesparelse på 95 % sammenlignet med å bruke nytt aluminium. 

I dag veier Red Bull-boksen 60 % mindre enn for kun ett tiår siden.

At vekten stadig blir lavere, gjør også en forskjell: dess mindre aluminium som benyttes for å lage den, dess mindre karbonavtrykk.

Hver boks teller

Boksen er verdens mest resirkulerte emballasje for drikke. Dette er selvfølgelig kun mulig når boksene blir gjenvunnet og (re)introdusert i resirkuleringssyklusen. Hvis en boks skjødesløst etterlattes som søppel i omgivelsene, kan den naturligvis ikke oppnå sitt resirkuleringspotensial. Uheldigvis er forsøpling fortsatt et problem i enkelte regioner. Ved å forsikre deg om at din boks ender opp i resirkulering eller i en panteautomat bidrar du til å holde omgivelsene rene, øker resirkuleringstakten og reduserer energiforbruket, i tillegg til å redusere belastningen på våre naturressurser. Har landet ditt et målrettet resirkuleringsprogram for aluminium eller panteordning ber vi deg benytte disse. 

Red Bull K støtter eksempelvis 'Every Can Counts' som arbeider med å oppmuntre flere til å resirkulere drikkeboksen sin.  Å være en del av 'Every Can Counts' gir Red Bull anledning til å støtte og oppmuntre til  resirkulering til våre kunder og folk generelt.

Tilbake til livssyklusen

Lær mer om selskapet