Vegg-i-vegg-produksjon

Sparer ressurser gjennom korte distanser

I tillegg til å hente 80 % av energien vi benytter fra fornybare kilder, har vi implementert det som kalles "vegg-i-vegg-produksjon". Det betyr at boksene våre produseres og fylles på samme sted – noe som hjelper oss med å spare et betydelig antall kilometer transport. Ettersom vi ikke trenger å transportere tomme bokser til fyllingsanlegget, reduseres miljøavtrykket betraktelig!

Vegg-i-vegg-produksjonen sparer mer enn 14845 tonn CO2-utslipp hvert eneste år.

Hva betyr vegg-til-vegg-produksjonen omsatt i målbare tall?

At årlig trenger rundt 5,2 milliarder bokser ingen ytterligere transport før de er klare til å forlate produksjonslokalene til sin endelige destinasjon. Dette sparer utslipp tilsvarende 26 300 lastebilturer på 614 kilometer, altså over 16,2 millioner kilometer per år.  

Mer enn 14845 tonn CO2-utslipp spares hvert eneste år, takket være vegg-i-vegg-produksjonen. 

Et produksjonsknutepunkt for hele verden

Red Bulls produksjonsbase i Sentral-Europa har mange fordeler:

Red Bull kan garantere at den samme suverene produktkvaliteten nytes over hele verden, takket være våre fremragende produksjonsprosess og bruk av ingredienser av høy kvalitet, som lokalt alpevann. 

Nye effektivitetsforbedrende teknologier – som sørger for å ivareta naturressurser – kan implementeres umiddelbart. 

Energien som benyttes til produksjonen hentes fra regionen – hvor av ca. 80 % er fornybar energi – og vi arbeider for å forbedre denne prosentandelen der muligheten byr seg. 

Tilbake til livssyklusen

Lær mer om selskapet